Regler

Tidsplan

 • Tävlingen börjar: 1 september
 • Tävlingen slutar: 30 september

Regler för den internationella tävlingen

 • Ditt bidrag kommer att publiceras under en öppen kulturlicens som godkänts av Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Wikimedia Commons är en öppen bildbank grundad av Wikimedia Foundation. Bilderna kommer att stanna kvar på bildbanken efter tävlingen och är fritt tillgängliga i enlighet med villkoren för den öppna licensen.
 • Bilden kan ha tagits när som helst, men måste laddas upp på Wikimedia Commons under september 2019.
 • Objektet på bilden ska hittas i listan av kulturarv i Wikipedia eller kyppi.fi och ska kunna identifieras. Se hjälpsidan för mer information.
 • Bilden måste vara tagen av deltagaren.
 • Deltagaren måste fylla i sin e-postadress vid registreringen på Wikimedia Commons, så hen kan kontaktas om hen vinner.
 • Endast bilder tagna i Finland kan delta i den finländska tävlingen. Detta gäller även andra länders nationella serier, som finns presenterade på den internationella webbplatsen.
 • Jurymedlemmar, Wikimedia Finland -förbundets personal och styrelseledamöter kan inte vinna priser eller delta i den internationella tävlingen via den finländska tävlingen.
 • Fotografierna får inte tas på ett sådant sätt att det bryter mot hemfriden och på privata områden måste man ha tillåtelse till fotografering.
 • Juryn har rätt att anpassa reglerna efter behov.

Återskapade fotografier

 • Den nya versionen av ett historiskt fotografi måste vara en återskapad version av en riktig och fritt tillgänglig bild.
 • Med bildpar av historiska fotografier och deras moderna versioner kommer du att delta i den finska tävlingen.
 • Den moderna versionen kommer att delta även i den internationella tävlingen om bilden är associerad med ett kulturarvsobjekt.
 • Bilden du återskapar behöver inte vara från Finland.

Observera

Alla Wikimedia Commons krav gäller för tävlingsbilderna. Bilderna måste vara fritt tillgängliga, och deras användning får inte heller begränsas av till exempel vattenmärken. Bilden kan också uteslutas ur tävlingen om den avbildar ett upphovsrättsskyddat objekt, till exempel en staty, eller på grund av dålig teknisk kvalitet på bilden. Läs mer om Wikimedia Commons -policyer.

Användning av bilder

I tävlingen kommer bilder att lagras i Wikimedia Commons bildbank som används av Wikipedia, där de kommer att förbli efter tävlingen och kommer att vara fritt tillgängliga under villkoren för den öppna licensen.

Bidragande bilder förblir upphovsrättsskyddade för fotografen, men är licensierade under en öppen Creative Commons BY-SA 4.0-licens (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv). Creative Commons BY-SA 4.0-licensen tillåter delning och modifiering av bilder under förutsättning att fotografens namn och bildkällan nämns. Projekt för vilket bilden används måste också vara licensierade med en Creative Commons BY-SA 4.0-licens.

En öppen licens är oåterkallelig, men en fotograf kan välja att licensiera en bild för annan användning på olika sätt. Till exempel kan hen sälja sina bilder för sådan användning som CC BY-SA 4.0-licensen inte tillåter.